Overgang til klub

På SFO Klostermarken forsøger vi at "klæde børnene på" til klublivet - både via primærpædagogens rolle i samspillet med børnene, hvor denne har fokus på at forberede dem til overgangen via samtaler med børnene, og konkrete tiltag i samarbejde med klubben. 

Vi arrangerer bl.a.:                           
 

 • Klubbesøg i starten af april
   
 • Aftenarrangement medio april med spisning, fællesleg og besøg af klubmedarbejder, så børnene kan stille nye spørgsmål om livet i klubben
   
 • Opfordring til forældre om at tage på besøg i klubben med deres barn
   
 • Afslutningstur i slutningen af april måned
   
 • I 3. klasse har børnene lov til at anvende mobiltelefoner i SFO'en 

Det er en god idé at du sammen med dit barn besøger klubben.

Se mobilreglerne her             Se samarbejdstale med Klub Viadukten her      Se alt om Roskildes klubber her